CNC SOUSTRUŽENÍ

CNC soustružení je forma obrábění, kde se pracovní kus otáčí, zatímco nástroj se pohybuje v různých osách. Používá se pro výrobu rotačních součástí.
Význam poháněných nástrojů a protivřetene
Použití poháněných nástrojů znamená, že soustruh může provádět nejen soustružení, ale i další obráběcí operace jako vrtání, frézování nebo drážkování. To vše během jednoho upnutí materiálu, což výrazně zkracuje dobu výroby a zvyšuje celkovou produktivitu.

Protivřetenem pak rozumíme funkci soustruhu, která umožňuje obrábění z druhé strany komponenty bez nutnosti jejího přepínání nebo přemisťování. Tím se snižuje riziko chyb způsobených opětným upnutím a zvyšuje se přesnost finálních produktů.

Role podavače tyčí
Podavač tyčí je další klíčovou komponentou u moderních CNC soustruhů. Jeho úkolem je automatické podávání materiálu do stroje, což minimalizuje nutnost manuální práce a zefektivňuje celý výrobní proces. Podavač tyčí je neocenitelný při sériové výrobě, kde je požadováno rychlé a nepřetržité obrábění komponent.

Jaké výhody přináší integrované CNC soustružení?
Integrovaný přístup k CNC soustružení, kde jsou kombinovány všechny výše zmíněné technologie, přináší výrobcům množství výhod:

Zvýšení produkce: Omezení nutnosti druhého upnutí materiálu a integrace více operací do jediného upnutí znamenají rychlejší výrobu.
Přesnost a kvalita: Protivřeten a automatizace zajišťují vyšší přesnost a konzistenci vyráběných dílů.
Snížení nákladů: Méně odpadu materiálu a snížená pracovní náročnost vedou k nižším výrobním nákladům.

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat osobní údaje. Své nastavení můžete spravovat.